De gevaren van vogels onder zonnepanelen

Het duurzame leven wordt inmiddels steeds meer gestimuleerd. In verband met het klimaatprobleem streeft de wereld naar een leven dat minder negatieve invloed zal uitoefenen om het milieu. Zonnepanelen waren al enkele jaren op de markt te vinden, maar zijn pas sinds een paar jaar een groot succes geworden. Zonnepanelen zijn in staat om het huis te voorzien van voldoende energie zonder vervuilende stoffen uit te stoten. 

De zonnepanelen brengen echter één gevaar met zich mee: kraaien en duiven onder zonnepanelen. De panelen bieden een ideale schuilplek voor zowel de roofvogels als het weer voor de vogels. Hierdoor zullen veel eigenaren van zonnepanelen kampen met een bijeenkomst van vogels op hun dak. Naast het lawaai dat de vogels veroorzaken, zijn er ook andere redenen waarom de vogels niet gewenst zijn rondom de zonnepanelen. Hieronder delen wij de twee grootste gevaren van vogels onder zonnepanelen.

Vogels zorgen voor minder rendement

Als eigenaar van zonnepanelen kun je profiteren van de panelen als het rendement optimaal is. Het rendement houdt de hoeveelheid energie in dat de panelen zullen opwekken. De panelen hebben een maximale hoeveelheid rendement dat zij kunnen realiseren, al zijn er diverse factoren die dit maximale rendement negatief kunnen beïnvloeden. 

Uiteraard zal de zon de grootste invloed hebben op dit rendement. Indien de zon niet volop schijnt gedurende de dag, zal het rendement lager zijn dan gewoonlijk mogelijk is. Ook de wolken zullen invloed uitoefenen. Hoewel het een bewolkte dag is, zullen de panelen alsnog energie opwekken, al zal dit een lagere hoeveelheid zijn dan gewoonlijk. 

Daarnaast kunnen vogels ook invloed uitoefenen op het rendement. Indien de vogels zich onder de panelen nestelen, zullen zij regelmatig heen en weer vliegen. Op deze manier zal er zo nu en dan vogelpoep op de panelen terechtkomen. De zonnecel waar het vogelpoep op terechtkomt, zal echter niet meer in staat zijn op het optimale rendement te realiseren, ongeacht de zon optimaal schijnt of niet. Hierdoor zullen de vogels op termijn behoorlijke invloed hebben op het rendement van de zonnepanelen.

Het nestelen zorgt voor een groter brandgevaar

Indien de vogels een ideale plaats hebben gevonden om zich te nestelen, zullen zij een hoop materiaal verzamelen om uiteindelijk hun nestje te kunnen maken. Hierdoor zullen de vogels veel takjes en bladeren meenemen naar de zonnepanelen. De nestjes zullen vervolgens onder de zonnepanelen gemaakt worden. Dit is immers de meest veilige plek om de kleine vogeltjes op te laten groeien. 

De takjes en bladeren zijn echter brandbaar. Doordat de zonnepanelen opwarmen gedurende het opwekken van energie, kan dit, zeker op een warme dag, leiden tot een brandgevaar. Doordat brand op het dak niet snel opgemerkt wordt, zal de brand grote invloed kunnen hebben op het gehele huis.