Vogelasiel de wulp
Geef een gift

Omdat het asiel volledig afhankelijk is van particuliere giften, legaten en erfstellingen is het vanzelfsprekend dat iedere gift van klein tot groot welkom is.

Er zijn verschillende manieren om te doneren:

- Bij de ingang van het asiel staat een rode bus voor contant geld, alle kleine beetjes helpen.
- Heeft u plannen voor een groter bedrag, dan kunt u giraal storten op
      IBANnr:     NL 83 INGB 0005 0926 75
      t.n.v. Vogelasiel de Wulp in Den Haag.
- Of neem contact op met de penningmeester via info@haagsevogels.nl (070 352 29 40)
- Of bel met de informatietelefoon: 06 - 46.42.68.09
- Of neem het vogelasiel op in uw testament en vraag uw notaris

De Haagse Vogelbescherming en Vogelasiel De Wulp worden door de belasting aangemerkt als Goed Doel met een ANBI-status. Uw gift komt daardoor voor 100% ten goede aan de vogels.

 

Vogelasiel de wulp