Vogelasiel de wulp
Home

Open Dagen  2018

Elk kwartaal is er in principe op de eerste zondag Open Dag in Vogelasiel De Wulp:

Dus weer op 7 januari, 1 april, 1 juli, en 7 oktober 2018 van 13.00 tot 16.00 uur.

Er zijn dan rondleidingen, kinderactiviteiten en vogelexcursies in Meer en Bos.

Vogelasiel de Wulp is onderdeel
van de      
Haagse Vogelbescherming

word lid van de Haagse Vogelbescherming 

Opvang inheemse dieren
In vogelasiel de Wulp worden zieke, gewonde of jonge vogels opgevangen en verzorgd. Tevens wordt er 24-uurs noodopvang voor egels, eekhoorns en vleermuizen geboden. Jaarlijks helpen wij zo'n 7.000 in het wild levende, inheemse dieren.
 
 
Dierenambulance
Het vogelasiel is niet in de gelegenheid om zelf de vogels op te halen, hiervoor kunnen wij rekenen op de hulp van dierenambulances. Tijdens onze openingstijden komen ook veel particulieren de hulpbehoevende vogels brengen. Zonder de hulp van dierenambulances zouden de veelal door menselijk toedoen in de problemen gekomen vogels het asiel nooit bereiken.

 
Vrijwilligers en personeel
Zo’n zestig betrokken vrijwilligers verzorgen samen met twee vaste krachten de binnengebrachte vogels, van het kleine winterkoninkje tot de imposante knobbelzwaan. Ons doel is: vogels die ziek, uitgeput of gewond geraakt zijn, weer op de vleugels te krijgen.
 
 
 
 
Weer vrijlaten
Ongeveer zestig procent van de binnengebrachte vogels kan uiteindelijk weer losgelaten worden in de vrije natuur.
 
 
 
 
 
 
 
 
 

De Wulp is het beeldmerk van de 90-jarige Haagse Vogelbescherming. In 1970 gaf de vereniging het eerste nummer van De Wulp uit, het tijdschrift dat later werd uitgebouwd tot het visitekaartje van de vereniging. Al snel verscheen de wulp ook op ons briefpapier als logo en nog later kreeg het vogelasiel in Meer en Bos ook die naam.

Wie op de naam De Wulp is gekomen, kunnen wij helaas niet meer achterhalen. Het is een vogel die opvalt door zijn grootte en zijn jubelend geluid in het voorjaar. Het was in die tijd (90 jaar geleden) ook nog een heel algemene ­ en wellicht zelfs de meest opvallende ­ soort in de duinen. Nu is hij in de duinen als broedvogel verdwenen. Overigens zijn of waren er acht soorten wulpen.

Vogelasiel de wulp